Rekeningen 2022 moeten betaald worden

Beste mede tuinlieden,

Betaal gegevens:

ING rekening NL04 INGB 0000 4821 35 onder vermelding van uw naam en tuinnummer